เมนู

>หน้าแรก


   


1.แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร
2.คำร้องอื่นๆเกี่ยวกับทะเบียนเกษตร
3.แบบคำร้องขอจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน

ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์อำเภอฆ้องชัย

จิราภา พิมพ์แสง รายละเอียด คลิก


สลัด กิโลกรัมละ 120 บาท สนใจ 083 110 1082

ฮ่องเต้น้อย กิโลกรัมละ 50 บาท สนใจ 083 110 1082


จันทร์สุดา วงษ์ศรี รายละเอียด คลิก

น้ำเต้า กิโลกรัมละ 25 บาท สนใจ 087 224 1799

มะเขือเปาะ กิโลกรัมละ 30 บาท สนใจ 087 224 1799

ทิพย์ ไชยชาติ รายละเอียด คลิก
ถั่วฝักยาว กิโลกรัมละ 50 บาท สนใจ 096 918 3437

พริก กิโลกรัมละ 70 บาท สนใจ 096 918 3437

 

 
 

 


 

สำนักงานเกษตรอำเภอฆ้องชัย ถ.กมลาไสย - มหาสารคาม อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 46130
โทร.043-019318 , e-mail khongchai@doae.go.th